Přenášíme zahraniční znalost do ČR prostřednictvím zahraničních expertů, kteří se podílejí na projektu, a také skrze členství v evropských i mezinárodních znalostních sítích. Čeští experti se tak začínají aktivně účastnit evropské i globální diskuse o řešení bezdomovectví a nastavení Evropských strukturálních fondů na příští programovací období.

Spolupráce

 

Spolupracujeme s Institute of Global Homelessness, Evropskou federací národních organizací pracujících s lidmi bez domova FEANTSA, či Housing First Hub Europe.

 

Podíleli jsme se na přípravě české verze Evropské příručky Bydlení především a připravujeme kurz přístupu Housing First pro zaměstnance veřejné správy a neziskových organizací.

 

Na podzim 2017 jsme uspořádali mezinárodní konferenci o řešení bytové nouze.

 

Hlavní zahraniční expertkou, která působí v projektu, je americká konzultantka Katherine Gale. Gale se již více než dvacet let zabývá problematikou sociálního bydlení a zejména řešením bytové nouze rodin.

 

Pracovala mimo jiné jako ředitelka politik meziresortní komise americké vlády pro řešení bezdomovectví, nyní je hlavní konzultantkou pro řešení bezdomovectví rodin a jednotlivců v San Franciscu.

 

V listopadu 2017 Gale v rámci projektu navštívila město Brno, kde se v roce 2015 podílela na vytvoření projektu Rapid Re-Housing zaměřeného na poskytnutí bydlení rodinám v bytové nouzi.

 

Právě brněnský projekt Rapid Re-Housing byl 11. října 2017 oceněn Evropskou federací národních organizací pracujících s lidmi bez domova:


„Brněnský Rapid Re-housing se za dva a půl roku, co jsem zde byla naposledy, posunul od projektového záměru k nejlepšímu projektu řešícímu bytovou nouzi a financovanému ze zdrojů EU,“

 

uvedla Katherine Gale a dodala:

Je skvělé vidět, jak město v úzké spolupráci s neziskovými organizacemi překonává bariéry a nachází nová řešení systémových problémů. To v Česku nemá zatím obdoby.“

 

Z mezinárodní konference

Katharine Gale (USA)

Systémový přístup k ukončování bezdomovectví na úrovni měst

Peter Fredrikkson (Finsko)

Transformace finského systému

sociálního bydlení

Zahraniční inspirace v obrazech