00

Které z těchto nástrojů využívate při řešení bytové nouze občanů?

18

Jak funguje spolupráce mezi bytovým, majetkovým a investičním odborem při zajištění dostatečných kapacit nájemních bytů k řešení bytové nouze občanů?

19

Kolik obecních bytů spravuje vaše obec?

20

Kolik obecních bytů se ročně uvolní?

21

Kolik bytů (přibližně) je následně obsazeno domácnostmi v bytové nouzi?

22

Kolik obecních bytů (přibližně) je dlouhodobě nevyužívaných (např. z důvodu vysokých nákladů na rekonstrukci)?

23

Kolik bytů (přibližně) máte v plánu rekonstruovat v příštích třech letech?

24

Kolik bytů (přibližně) máte v plánu postavit v příštích třech letech?

25

Kolik bytů (přibližně) jste v posledních pěti letech prodali?

26

Kolik bytů (přibližně) máte v plánu nakoupit v příštích třech letech?

27
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 1. 2021 19:14