00

Jakým způsobem se občané v bytové nouzi dozvídají o tom, jaké jsou jejich možnosti?

10

Jak jsou koordinovány jednotlivé programy podpory bydlení pro osoby v bytové nouzi ve vašem městě?

11

Jak obec postupuje při informování svých občanů o možnostech řešení bytové nouze?

12

Na základě jakých kritérií vaše obec rozhoduje, komu bude přidělen sociální/dostupný byt?

13
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 16. 1. 2021 02:37