00

Zjišťuje vaše obec rozsah a povahu bytové nouze na vašem území?

1

Jak vaše obec získává data o celkové velikosti bytové nouze?

2

Kolik bezdětných domácností je v bytové nouzi?

3

Kolik domácností s dětmi je ohrožených ztrátou bydlení?

4

Jak funguje spolupráce za účelem předávání informací a koordinovaného snižování bytové nouze?

5

Vyberte z následujících parametrů vztahujících se ke snižování bytové nouze ty, které vaše město zjišťovalo v posledním roce:

6

Na jaké prioritní skupiny se vaše obec zaměřuje s cílem řešení bytové nouze?

7

Má vaše obec v současnosti realistický časový plán snižování bytové nouze zaměřený na konkrétní prioritní skupiny?

8

Pokud má obec definovaný dlouhodobý cíl směřující ke snižování bytové nouze, uveďte znění.

9
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 1. 2021 18:23