Naším cílem je zvýšit efektivitu řešení bytové nouze. Místním samosprávám, které se s námi rozhodnou spolupracovat, předáváme své know-how a pro tyto potřeby vytváříme vlastní praktické nástroje, které samosprávám a zapojeným neziskovým organizacím umožňují v rámci Sítě partnerství efektivně snižovat a ukončovat bezdomovectví.

Co děláme

Síť partnerství

Síť partnerství sdružuje obce a neziskové organizace, které se rozhodly spolupracovat na ukončování bezdomovectví a řešení bytové nouze na svém území. Členové sítě spolupracují s našimi poradci a pravidelně se potkávají v rámci čtvrtletního harmonogramu společných setkání.

Vice informací >

 
 

Přenos zahraničních zkušeností

Přenášíme zahraniční znalost do ČR prostřednictvím zahraničních expertů, kteří se podílejí na projektu a také skrze členství v evropských i mezinárodních znalostních sítích.

 

Aktivita projektu v sítích se postupně stává obousměrnou - čeští experti se tak postupně začínají účastnit evropské i globální diskuse o řešení bezdomovectví, či nastavení Evropských strukturálních fondů na příští programovací období.

Vice informací >

Vývoj toolkitu

Vyvíjíme interaktivní toolkit, který umožní šíření efektivních způsobů ukončování bezdomovectví rodin a jednotlivců v obcích. Uživatele z řad neziskového sektoru a samospráv krok za krokem provede procesem nastavování úspěšné praxe řešení bytové nouze na svém území.

 

Toolkit obsahuje dvě základní složky: sebehodnotící dotazník, jehož pomocí bude možné identifikovat silná a slabá místa v lokálních procesech a praxi, a soubor nástrojů, které obce podpoří na cestě změny. Toolkit bude mít podobu on-line interaktivního průvodce ukončováním bezdomovectví.

 

Hodnoceni efektivity programu

Vyvíjíme nástroj sledování úspěšnosti programů při řešení bezdomovectví, který využije parametry ustálené v zahraničí (např. selekce při vstupu, míra a doba zabydlení, nebo udržení si bydlení).

 

Nástroj bude adaptovaný na podmínky v ČR a testovaný v místních programech.

 

Testování toolkitu v obcích

Toolkit bude 5 poradců testovat v partnerských obcích (Liberec, Brno, Praha 7, Benešov a od roku 2019 v 8 dalších městech a 6 neziskových organizacích).

 

Tato průkopnická města i neziskové organizace budou dávat zpětnou vazbu k praktické využitelnosti toolkitu a jeho uživatelské přívětivosti.

V každé obci budeme také společně pilotovat inovativní nástroje (registrační týden, sociální nájemní agentura, srovnání efektivity programů řešících bytovou nouzi apod.).

 

Z praxe vzejdou doporučení, jak se vyhnout rizikům i příklady dobré praxe pro další česká města. Takto obohacený toolkit 2.0 bude na konci projektu přístupný všem zájemcům v interaktivní podobě.

 

Evaluace

Evaluace je zaměřena na sledování a hodnocení přínosu dílčích aktivit pro samosprávy a neziskové organizace  a na dopady vytvořených nástrojů, které mají za cíl přispívat ke zvýšení znalostí zapojených aktérů směrem k ukončování bytové nouze.

 

Evaluátoři poskytují nejen retrospektivní analýzu proběhnuvších aktivit projektu ale také průběžnou zpětnou vazbu na realizaci dílčích kroků projektu tak, aby bylo možné výsledky evaluace v projektu průběžně zohledňovat. 

 

Informace o projektu

 
Plný název: Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví

Zkrácený název: Ukončování bezdomovectví

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název výzvy: Podpora inovačního prostředí

Číslo výzvy: 03_15_124

Příjemce: R-Mosty, z. s.

Partneři:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i,

Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Doba realizace: 1.5.2017-30.4.2020