• Informátor

Dostupné bydlení na obcích – zapojte se, jde to!

1. března 2019 se v prostorách Sálu Architektů na Staroměstské radnici v Praze uskutečnilo již páté setkání Sítě partnerství projektu Ukončování bezdomovectví. Zapojené obce a NNO realizují aktivity související se sociálním (dostupným) bydlením s využitím principu Housing First (Bydlení především). Páté setkání Sítě partnerství tentokrát proběhlo v Praze, v reprezentačních prostorách MHMP na Staroměstské radnici. Projekt Ukončování bezdomovectví, který realizují R- Mosty, Platforma pro sociální bydlení a Sociologický ústav AV ČR, vstoupil do své další etapy, kdy v roce 2019 a následně 2020 bude rozšířena Sít partnerství spolupracujících obcí a NNO v rámci celé ČR. V roce 2018 jsme pilotně spolupracovali s městy Brno, Liberec a městská část Praha 7. V roce 2019 řady partnerů již rozšířily Magistrát hlavního města Prahy, městská část Praha 10, město Jihlava, České Budějovice, Vrchlabí a Písek. Samotná Síť prochází zásadní změnou, kdy nabízí partnerství obcím a NNO a zároveň poskytuje dílčí podporu obcím, v konkrétních oblastech ukončování bezdomovectví. 


Pilotní i nově zapojená města na setkání prezentovala své konkrétní cíle a aktivity v oblasti dostupného bydlení a ukončování bezdomovectví pro období 2020 resp. 2022. Prezentace aktivit obcí a neziskových organizací

Nad celou akcí převzal záštitu radní MHMP pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský. Radní k plánům MHMP v oblasti bydlení uvedl: „Koalice se v oblasti bydlení zavázala, že bude aktivně přispívat k ukončování bezdomovectví rodin a seniorů. Pro rodiny s dětmi a seniory na ubytovnách vyčleníme v následujících měsících několik desítek městských bytů, do kterých je chceme přestěhovat. Cílem je i spolupráce s městskými částmi, které budou chtít společnými silami řešit bytovou politiku. V neposlední řadě zpracujeme přehled prázdných bytů, které jsou svěřené městským částem, a představíme plán na jejich opravu. Jsem rád, že existuje právě taková iniciativa, jako je projekt Ukončování bezdomovectví, která propojuje obce s nevládními organizacemi a dochází tak k sdílení zkušeností a realizaci aktivit v oblasti dostupného bydlení pro ty nejzranitelnější občany.“ 


Jednotlivá města i spolupracující NNO mají ambiciózní cíle, které zásadně změní aktuální postavení osob v bytové nouzi a umožní návrat do standardního nájemního bydlení se sociální podporou. Již v roce 2018 byla komplexně otestována metoda Housing First pro rodiny s dětmi i jednotlivce na území města Brna. Chceme tuto již ověřenou metodu v českých reáliích nabídnout dalším spolupracujícím městům a NNO a reálně změnit dlouholeté sociální vyloučení osob, které se dostaly do bytové nouze a potřebují konkrétní a fungující systém návratu do bezpečného a standardního bydlení pro sebe i své blízké.