• Přispěvatel

České obce se ve Skotsku učily ukončovat bezdomovectví

Aktualizace: 18. zář 2019


Exkurze ve Skotsku

Místostarostové Písku, Prahy 10 a Vrchlabí, radní pro bydlení Hlavního města Prahy a Jihlavy a zastupitel Českých Budějovic, ti všichni koncem dubna čerpali zkušenosti v ukončování bezdomovectví ve Skotských městech Glasgow, Perth a Edinburgh. Exkurzi zaměřenou na fungování místních systémů ukončování bezdomovectví uspořádala Platforma v rámci projektu „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví”. Například ve městě Perth nemusí o každém přiděleném bytu rozhodovat rada města, ale tuto kompetenci má svěřenou bytový odbor. Vrchlabí to už umí také. A v Perthu zkrátili průměrnou dobu čekání na bydlení ze 460 dní na 60 dní.

Díky Zákonu o bezdomovectví mají občané v bytové nouzi garantovanou pomoc od obce – přístřeší v ten den, kdy o pomoc požádali. Nyní skotská vláda zjistila, že v pořadnících na stálé bydlení je čím dál větší poměr lidí s komplexními potřebami, a proto masivně podporují Housing First.

7 zobrazení