Síť partnerství sdružuje obce a neziskové organizace, které se rozhodly spolupracovat na ukončování bezdomovectví a řešení bytové nouze na svém území. Členové sítě spolupracují s našimi poradci a pravidelně se potkávají v rámci čtvrtletního harmonogramu společných setkání.

Samosprávy

 

Brno

Město Brno se od roku 2015 řeší bytovou nouzi na svém území na základě nejlepších praxí ze zahraničí a s využitím přesných dat o výsledcích politik sociálního bydlení.

 

Po projektech rapid re-housing pro rodiny a Housing first pro osamělé lidi bez domova v rámce sítě partnerství rozvíjí další systémové nástroje řešení bezdomovectví. 

 

Brno změnilo pravidla přidělování sociálních bytů s podporou po vzoru pilotního programu Rapid rehousing, rozvíjí tzv. sociální nájemní agenturu, vyvíjí monitorovací systém výsledků všech svých pilotních programů. 

 

Na jaře 2018 vedení města rozhodlo, že Brno do roku 2025 chce ukončit bezdomovectví všech rodin s dětmi - do léta 2018 bude vytvořen Akční plán a studie proveditelnosti, jak toho dosáhnout.

Please reload

Praha 7

Městská část Praha 7 se zapojila do sítě partnerství od roku 2017. Navázala tak na dřívější úspěchy své bytové politiky (vyčlenění bytového fondu městské části pro sociální účely, nastavení transparentních pravidel přidělování sociálních bytů, spolupráce s NNO).

Praha 7 aktuálně vytváří nový koncepční materiál, který systematizuje dosavadní pozitivní změny v její bytové politice a zároveň zavede některé nové prvky.

 

Sociální odbor městské části v některých případech zkouší aplikovat prvky přístupu housing first.

 

Systematicky se daří ukončovat bezdomovectví rodin s trvalým bydlištěm v Praze 7

Please reload

Liberec

Statutární město Liberec se zapojilo do sítě partnerství v roce 2017. Ve stejném roce také odstartovalo svůj pilotní projekt Housing First za pomoci nestátních neziskových organizací působících na území města.

V září 2017 proběhlo v rámci registračního týdne mapování osob v bytové nouzi. Z těchto lidí byli vylosováni první klienti do Housing First.

 

Liberec od té doby také vyvíjí vlastní metodiku k přidělování bytů a metodiku spolupráce v Housing First programu.

V roce 2018 Liberec připravuje novou Koncepci sociálního bydlení a nadále ubytovává klienty v rámci programu Housing First.

 

V rámci Housing First mají být ubytovány rodiny, ale i jednotlivci ve 20 bytechV březnu 2018 Liberec hostil setkání sítě Partnerství.

Benešov

Město Benešov se od roku 2016 zaměřilo na nastavení kvalitní bytové a sociální politiky. V roce 2017 ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení zrealizovalo analýzu potřebnosti a kapacit pro sociální bydlení.

 

Ve stejném roce se město stalo součástí Sítě partnerství a připravilo pravidla pronajímaní sociálních bytů s podporou sociální práce.

 

Pro rok 2018 si stanovilo jako cíl vypracovat koncepci “Domov jako základ”, zaměřenou na systém sociálního bydlení ve městě.

Please reload

 

Neziskové organizace