01 První oblast

Zjišťuje vaše obec rozsah a povahu bytové nouze na vašem území?

1

Jak vaše obec získává data o celkové velikosti bytové nouze?

2

Kolik bezdětných domácností je v bytové nouzi?

3

Kolik domácností s dětmi je ohrožených ztrátou bydlení?

4

Jak funguje spolupráce za účelem předávání informací a koordinovaného snižování bytové nouze?

5

Vyberte z následujících parametrů vztahujících se ke snižování bytové nouze ty, které vaše město zjišťovalo v posledním roce:

6

Na jaké prioritní skupiny se vaše obec zaměřuje s cílem řešení bytové nouze?

7

Má vaše obec v současnosti realistický časový plán snižování bytové nouze zaměřený na konkrétní prioritní skupiny?

8

Pokud má obec definovaný dlouhodobý cíl směřující ke snižování bytové nouze, uveďte znění.

9

Je skvělé, že už zjišťujete, jak to s bytovou nouzí u vás vypadá.

Pro systémové řešení bytové nouze potřebujeme koordinaci, spolupráci a dlouhodobé řízení celého procesu.

Víte, že spolupráce je klíčová a pro úspěch je potřeba táhnout za jeden provaz. Výborně!

Mít realistický cíl s časovým plánem je důležité z hlediska plánování vašich kapacit, lidských, bytových i finančních. Jste skvělí!

Proč je důležité mapování bytové nouze se dočtete v první kapitole „Jak na efektivní řešení bytové nouze”.Více vám poví nástroje v podkapitole 4.1 „Mapování bytové nouze”.

Stáhnout a přečíst

Zajímá vás, jak můžete ve vaší obci nastavit změnu, aby to fungovalo?
Pročtěte si třetí kapitolu.

Stáhnout a přečíst

Jak rozběhnout spolupráci s dalšími aktéry vám prozradí část třetí kapitoly „Mezioborová pracovní skupina”. Tam se dozvíte i to, proč je důležité mít jasný plán a způsob jeho naplňování. Konkrétní nápady se dočtete v části „Akční plán řešení bytové nouze rodin a jednotlivců”. Směle do toho!

Stáhnout a přečíst
02 Druhá oblast

Jakým způsobem se občané v bytové nouzi dozvídají o tom, jaké jsou jejich možnosti?

10

Jak jsou koordinovány jednotlivé programy podpory bydlení pro osoby v bytové nouzi ve vašem městě?

11

Jak obec postupuje při informování svých občanů o možnostech řešení bytové nouze?

12

Na základě jakých kritérií vaše obec rozhoduje, komu bude přidělen sociální/dostupný byt?

13

Jednotný vstup a jednotná navigace je pro systémové řešení bytové nouze na vašem území klíčová.

Bravo! Už víte, že jednotná navigace je podstatou úspěšného řešení bytové nouze.

Jednotný vstup a jednotná navigace je pro systémové řešení bytové nouze na vašem území klíčová.

Bravo! Už víte, že jednotná navigace je podstatou úspěšného řešení bytové nouze.

Jednotný vstup a jednotná navigace je pro systémové řešení bytové nouze na vašem území klíčová.

Bravo! Už víte, že jednotná navigace je podstatou úspěšného řešení bytové nouze.

Proč tomu tak je se dočtete v druhé kapitole „Co je to obecní integrovaný systém”. Směle do toho!

Stáhnout a přečíst

Jaké nástroje můžete používat ve vašem kontaktním místě se dočtete v podkapitole 4.3 „Kontaktní místo pro bydlení”.

Stáhnout a přečíst

Proč tomu tak je se dočtete v druhé kapitole „Co je to obecní integrovaný systém”. Směle do toho!

Stáhnout a přečíst

Jaké nástroje můžete používat ve vašem kontaktním místě se dočtete v podkapitole 4.3 „Kontaktní místo pro bydlení”.

Stáhnout a přečíst

Proč tomu tak je se dočtete v druhé kapitole „Co je to obecní integrovaný systém”. Směle do toho!

Stáhnout a přečíst

Jaké nástroje můžete používat ve vašem kontaktním místě se dočtete v podkapitole 4.3 „Kontaktní místo pro bydlení”.

Stáhnout a přečíst
03 Třetí oblast

Které nástroje a přístupy prevence ztráty bydlení jsou používané?

14

Je skvělé, že ve vaší obci už používáte některé nástroje. Prevence ztráty bydlení je systém, který umožňuje vzniku bytové nouze předcházet. Pokud chcete systémově řešit bytovou nouzi, věnujte prevenci zvýšenou pozornost.

Prevence ztráty bydlení je systém, který umožňuje vzniku bytové nouze předcházet. Pokud chcete systémově řešit bytovou nouzi, věnujte prevenci zvýšenou pozornost.

Jak na to se dočtete v podkapitole 4.5 „Prevence ztráty bydlení a řešení krizových situací”.

Stáhnout a přečíst

Shrnutí toho nejdůležitějšího nabízí Rámeček 2 na stránce 23. Jak na to se dočtete v podkapitole 4.5 „Prevence ztráty bydlení a řešení krizových situací”.

Stáhnout a přečíst
04 Čtvrtá oblast

Kteří aktéři spolupracují a propojují různé služby podpory?

15

Na jaké bázi funguje výše uvedená spolupráce?

16

Funguje ve vaši obci systém případové koordinace podpory (case management)?

17

Integrace kapacit sociální práce a dalších návazných služeb je nepostradatelnou součástí systémového řešení bytové nouze ve vaší obci.

Skvělé! Spolupráce a koordinace s klíčovou rolí obce je důležitá. Integrace kapacit sociální práce a dalších návazných služeb je nepostradatelnou součástí systémového řešení bytové nouze ve vaší obci.

Integrace kapacit sociální práce a dalších návazných služeb je nepostradatelnou součástí systémového řešení bytové nouze ve vaší obci.

Stáhnout a přečíst

Schéma 2 na straně 24 vám ukáže, co to vlastně znamená.

Stáhnout a přečíst

Jak na případovou koordinaci podpory a vytváření case managementu na obci se dočtete v podkapitole 4.4.
Směle do toho!

Stáhnout a přečíst
05 Pátá oblast

Které z těchto nástrojů využívate při řešení bytové nouze občanů?

18

Jak funguje spolupráce mezi bytovým, majetkovým a investičním odborem při zajištění dostatečných kapacit nájemních bytů k řešení bytové nouze občanů?

19

Kolik obecních bytů spravuje vaše obec?

20

Kolik obecních bytů se ročně uvolní?

21

Kolik bytů (přibližně) je následně obsazeno domácnostmi v bytové nouzi?

22

Kolik obecních bytů (přibližně) je dlouhodobě nevyužívaných (např. z důvodu vysokých nákladů na rekonstrukci)?

23

Kolik bytů (přibližně) máte v plánu rekonstruovat v příštích třech letech?

24

Kolik bytů (přibližně) máte v plánu postavit v příštích třech letech?

25

Kolik bytů (přibližně) jste v posledních pěti letech prodali?

26

Kolik bytů (přibližně) máte v plánu nakoupit v příštích třech letech?

27

Skvělé! Důležité je i zajištění kapacit bydlení – bez hledání zdrojů pro jejich naplnění se neobejdete. Nepostradatelnou součástí systémového řešení bytové nouze ve vaší obci je pak i integrace kapacit bydlení.

Jak na to se dozvíte v první kapitole „Obecní integrovaný systém” v části „Integrace kapacit bydlení” na straně 25. Nástroje v podkapitolách 4.6 a 4.7 vám nabídnou odpovědi na to, jak vytvářet efektivní správu vašeho bytového fondu a nájemních vztahů.

Stáhnout a přečíst

Děkujeme za vyplnění

Než odejdete, zanechte nám prosím Vaši e-mailovou adresu.

Nechte nám aspoň e-mail

Kvalitní systém sociálního bydlení vede ke snížení počtu lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách.